Πρόεδρος : Αθανάσιος Γαριβάλδης
Αντιπρόεδρος : Σάββας Τζέγκας
Γεν. Γραμματέας : Μαρία Καρασουλτανίδου 
Ταμίας : Νικόλαος Γαριβάλδης 
Μέλος : Ιωάννης Μαυροβίτης
Μέλος : Βίκτωρας Λεοντζίνης 
Μέλος : Αικατερίνη Βαλάνη