Διπλή Διεθνής έκθεση Μορφολογίας CACIB από τον Κυνοφιλικό Όμιλο Θεσσαλονίκης στης 14 & 15 Σεπτεμβρίου 2013

Τόπος διεξαγωγής: Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης


Διπλή Διεθνής έκθεση Μορφολογίας CACIB από τον Κυνοφιλικό Όμιλο Θεσσαλονίκης στης 1 & 2 Ιουνίου 2013

Τόπος διεξαγωγής: Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης


Εθνική Έκθεση Μορφολογίας CAC 9-10 Φεβρουαρίου 2013

7-10-pet-festival

 programma el

 


Διεθνείς Αγώνες Κυνηγίου C.A.C.I.T. 25, 26 & 27 Ιανουαριού 2013

Μεγάλη Έρευνα και Έρευνα Κυνηγίου

Κύπελλο Κ.Ο.Ε.

Δηλώσεις συμμετοχής:

6970.808168 Θανάσης Γαριβάλδης

6976.887071 Δημήτρης Κλαδάκης.


Αγώνας Μπεκάτσας C.A.C.T. 22&23/Δεκεμβρίου/2012

"Κύπελλο Ευάγγελος Καλφόπουλος"

Βρετανικών Δεικτών και Ηπειρωτικών Δείκτών

(υποστήριξη από τον Όμιλο Επανιέλ Μπρετόν Ελλάδος )

Τιμή συμμετοχής 20 ευρώ/ημέρα/σκύλο - 3 σκύλοι 50 ευρώ

Δηλώσεις συμμετοχής:

6970.808168 Θανάσης Γαριβάλδης

6976.887071 Δημήτρης Κλαδάκης.